Home » 1. Poems » खशीहरु

खशीहरु

Advertisements
9994974845_fc7412717b_b.jpg

                                  (Fighting Bucks by Stefan Schinning)

बगरेको पसल –

काठको फोहोर टेबलमाथी
ङीच्च हाँसिरहेको
एउटा खशीको टाउको –

नजीकै,
दुई त्यान्द्रा परालका लागी
तँछाड मँछाड गर्दै
लडिरहेका
खशीहरु ।

footer


Would you like to leave a comment for this post?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: